Schmitz Cargobull AG

 

Przy produkcji rocznej wynoszącej około 50 000* pojazdów oraz z zatrudnieniem w liczbie blisko 5500* pracowników firma Schmitz Cargobull AG jest wiodącym w Europie producentem naczep siodłowych i przyczep do transportów z regulowaną temperaturą, General Cargo oraz materiałów sypkich. W roku gospodarczym 2015/2016 uzyskano obrót ok. 1,78* miliardów euro. Przedsiębiorstwo z Münsterland, będące pionierem w branży, szybko opracowało kompleksową strategię rynkową oraz konsekwentnie stosowało standardy jakości na wszystkich poziomach: od badań i rozwoju, przez produkcję, po oferty serwisowe takie jak telematyka naczep, finansowanie, handel pojazdami używanymi, części zamienne i pełny serwis.

*Dane tymczasowe dla roku gospodarczego 2015/2016

Witamy na stronie internetowej Schmitz Cargobull AG. Oczywiście ochrona danych osobowych oraz uczciwe i przejrzyste przetwarzanie danych ma dla nas duże znaczenie. Poniżej chcielibyśmy przekazać informacje potrzebne do sprawdzania i korzystania z praw w zakresie ochrony danych.

 1. Kto jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych?

  Administratorem jest:
  Schmitz Cargobull AG
  Bahnhofstraße 22
  48612 Horstmar
  e-mail: info@cargobull.com

 2. Jako mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

  Z naszym inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem:
  Schmitz Cargobull AG
  Bahnhofstraße 22
  48612 Horstmar
  Data Protection Officer
  e-mail: dataprotection@cargobull.com

 3. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

  Przeglądając naszą stronę internetową lub kontaktując się z nami w inny sposób otrzymujemy Państwa dane osobowe.

  Ogólnie przetwarzamy dane zgodnie z poniższymi podstawami prawnymi:

  • Po udzieleniu nam jednoznacznej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO), np. jeżeli chcą Państwo, abyśmy się bezpośrednio skontaktowali, w przypadku subskrybowania naszego newslettera lub aby otrzymywać określone oferty reklamowe.
  • W celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych (art.6 ust.1 b RODO), np. w razie zakupu naszych produktów u nas.
  • Jako przedsiębiorstwo podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym (art. 6 ust. 1 c RODO). Na przykład na podstawie prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania określonych dokumentów.
  • Ponadto przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszego lub stron trzecich (art. 6 ust 1 f RODO). Dotyczy to m.in. przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, promocji zbytu, bezpieczeństwa IT oraz zwalczania oszustw, a także do tworzenia pseudonimowych profili korzystania do analizy i tworzenia strony internetowej według potrzeb (śledzenie).Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO.
  • 3.1 Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

   • 3.1.1 Kontaktowanie się z Schmitz Cargobull
    Można się do nas zwracać z pytaniami i przekazywać wiadomości przez formularza kontaktowy, nasz adres e-mail lub przez telefon. Przetwarzamy dane tylko w celu skontaktowania się z Państwem w wybrany sposób oraz rozpatrzenia zapytania (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO).

   • 3.1.2 Wysyłka naszego newslettera
    Można się zarejestrować na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje na temat aktualnych ofert, nowości o produktach itd. Mogą one obejmować również oferty grupy Schmitz Cargobull.
    Informacje reklamowe są przesyłane na adres e-mail w ramach naszego newslettera tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e-mail. Oczywiście w każdej chwili można odwołać zgodę na przesyłanie newsletterów, klikając link wyrejestrowania w newsletterze lub informując nas o chęci wyrejestrowania na adres info@cargobull.com.
    Podczas rejestracji na nasz newsletter stosujemy tzw. metodę double opt-in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu przesyłamy e-mail na podany adres, w którym prosimy o potwierdzenie wysyłki newslettera. Ponadto zapisujemy stosowane adresy IP oraz czas zarejestrowania i potwierdzenia. W ten sposób możemy potwierdzić rejestrację i ewentualnie wyjaśnić możliwe nadużycie danych osobowych przez strony trzecie.

   • 3.1.3 Śledzenie newslettera
    Aby lepiej śledzić sposób korzystania z naszego newslettera, podczas jego wysyłki analizujemy zachowanie użytkownika. W celu tej analizy w wysyłanych e-mailach znajdują się tak zwane sygnalizatory sieciowe, zwane również pikselami śledzenia. Są to jednopikselowe pliki graficzne, zawierające odnośnik do naszej strony internetowej i umożliwiające nam analizę zachowania użytkownika. Odbywa się to przez stosowanie sygnalizatorów sieciowych, które zostają przyporządkowane do adresu e-mail oraz powiązane z własnym identyfikatorem. Zawierają je również łącza znajdujące się w newsletterze.
    Na podstawie pozyskanych w ten sposób danych tworzymy profil użytkownika, aby dostosować newsletter do indywidualnych zainteresowań. Gromadzimy przy tym informacje, kiedy newsletter został przeczytany, jakie łącza zostały w nim kliknięte i na tej podstawie określamy osobiste zainteresowania. Te dane łączymy z działaniami wykonanymi na tej stronie internetowej.
    W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec tego śledzenia, klikając oddzielny link udostępniany w każdym e-mailu. Informacje są przechowywane przez cały czas subskrybowania newslettera. Po wyrejestrowaniu zapisujemy dane tylko do celów statystycznych i anonimowo.
    Takie śledzenie nie jest ponadto możliwe w przypadku standardowego wyłączenia w programie mailowym wyświetlania obrazków. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i ewentualnie nie będą dostępne wszystkie funkcje. W przypadku ręcznego wyświetlania obrazków odbywa się wymienione wyżej śledzenie..

   • 3.1.4 Pozostałe reklamy ze strony Schmitz Cargobull
    Jeżeli w ramach zamówienia otrzymamy adres e-mail i adres pocztowy, możemy wykorzystywać te dane, aby przekazywać informacje na temat własnych podobnych ofert produktowych i usługowych przez e-mail i drogą pocztową. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać dłużej informacji reklamowych przez e-mail lub drogą pocztową, można w każdej chwili wyrazić sprzeciw ze skutkiem na przyszłość wobec wykorzystywania danych kontaktowych do celów reklamowych, bez kosztów innych niż koszty przekazywania na podstawie taryf podstawowych. Sprzeciw można składać na poniższe adresy kontaktowe.
    Schmitz Cargobull AG, Bahnhofstraße 22, 48612 Horstmar, e-mail:info@cargobull.com

   • 3.1.5 Kariera
    O pracę w naszym przedsiębiorstwie można starać się drogą elektroniczną, w szczególności przez e-mail lub przez portal kariery. Dane są wykorzystywane wtedy wyłącznie do przetwarzania informacji rekrutacyjnych, najpierw przez firmę Schmitz Cargobull AG. Następnie podanie o pracę jest przekazywane do firmy zamawiającej z grupy Schmitz Cargobull.
    Należy pamiętać, że e-maile przesłane w sposób nieszyfrowany są przekazywane bez zabezpieczenia przed dostępem.
    W przypadku złożenia kandydatury na określone stanowisko, które zostało już obsadzone lub jeżeli według nas kandydat jest odpowiedni lub nawet lepszy również na inne stanowisko, przekażemy kandydaturę wewnątrz firmy. Należy powiadomić nas, jeżeli nie chcą Państwo przekazania.
    Dane osobowe są usuwanie niezwłocznie po zakończeniu procedury rekrutacyjnej lub po maksymalnie 6 miesiącach, jeżeli nie udzielili nam Państwo jednoznacznej zgody na dłuższe przechowywanie danych lub doszło do zawarcia umowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a, b i f ROD oraz § 26 federalnej ustawy o ochronie danych.

   • 3.1.6 W jaki sposób na tej stronie wykorzystywane są pliki cookie?
    Podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku po przydzieleniu od używanej przeglądarki, które ponadto powodują, że do ustawionego przez nie miejsca, dostarczane są określone informacje. Pliki cookie nie mogą wykonywać żadnych programów ani przenosić wirusów do komputera. Służą one do tego, aby witryna była ogólnie łatwiejsza w użytkowaniu i skuteczniejsza. Pliki cookie stosujemy również do tego, aby zidentyfikować użytkownika podczas kolejnych wizyt, jeżeli ma on konto u nas. W przeciwnym razie podczas każdej wizyty trzeba było by się ponownie logować.

    Na niniejszej stronie internetowej stosowane są poniższe rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania zostały objaśnione poniżej:

    • Pliki cookie sesyjne
     Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności pliki cookie sesyjne. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, na podstawie którego do wspólnej sesji można przyporządkować różne zapytania przeglądarki. W ten sposób można ponownie rozpoznać komputer po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

    • Pliki cookie stałe
     Te pliki cookie są usuwane automatycznie po podanym okresie, który może być inny w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

    • Pliki cookie flash
     Wykorzystywane pliki cookie flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę flash. Ponadto korzystamy z obiektów przechowywania HTML5, które są zapisywane na urządzeniu końcowym. Te obiekty zapisują wymagane dane niezależnie od stosowanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Aby anulować przetwarzanie plików cookie flash należy zainstalować odpowiedni dodatek, np. „Better Privacy” do Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub plik cookie Adobe-Flash-Killer dla Google Chrome. Korzystaniu z obiektów przechowywania HTML5 można zapobiec przez zastosowanie w przeglądarce trybu prywatności. Poza tym zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądania.

    • Blokowanie plików cookie
     Ustawienia przeglądarki można konfigurować odpowiednio do życzeń i odrzucać np. przyjęcie zewnętrznych plików cookie lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej nie będzie możliwe.
   • 3.1.7 Analiza strony internetowej
    Stosujemy oprogramowanie do analizy internetowej Matomo (wcześniej Piwik) (www.matomo.org), usługi dostawcy InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, („Matomo“). W związku z tym mogą być tworzone i analizowane profile korzystania oraz stosowane pliki cookie. Dane zgromadzone za pośrednictwem technologii Matomo (w tym pseudonimizowany adres IP) są przetwarzane na naszych serwerach.

    Informacje utworzone przez plik cookie w pseudonimowym profilu użytkownika nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej naszą stronę internetową oraz nie są łączone z danymi osobowymi przez posiadacza pseudonimu.

    Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie i analizowanie danych podczas wizyty, można w każdej chwili przez kliknięcie myszą wyrazić sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystywania. W tym przypadku w przeglądarce zapisany zostaje tak zwany plik cookie opt-out, co powoduje, że Matomo nie gromadzi żadnych danych sesji. Należy pamiętać, że całkowite usunięcie plików cookie powoduje również usunięcie pliku cookie opt-out i ewentualnie konieczność ponownej aktywacji przez użytkownika.

    Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na analizie statystycznej zachowania użytkownika w celach optymalizacji i marketingowych.


  • 3.2 Przetwarzanie danych na targach
   W przypadku przekazania nam danych kontaktowych na targach, np. przez wręczenie wizytówki, udział w konkursie (patrz 3.1.2) lub zarejestrowanie się na nasz newsletter (patrz 3.1.3) gromadzimy te dane w naszym systemie CRM. Dane wykorzystujemy do kontaktowania się, nawiązywania relacji handlowych oraz dostarczania materiałów informacyjnych.

  • 3.3 Przetwarzanie danych podczas pomocy telefonicznej
   W przypadku telefonowania do nas w sprawach związanych z pomocą rejestrujemy nazwisko, nazwę firmy, sprawę i ewentualnie dane kontaktowe do oddzwonienia, jeżeli jest to konieczne do rozpatrzenia. Dane są wykorzystywane do rozpatrzenia zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 b i f RODO.
   Rozmowa jest rejestrowana na nośniku dźwięku tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to jednoznaczną zgodę (§ 6 ust. 1 a RODO). Nagranie jest wykonywane w celu kontrolowania i poprawiania jakości naszego wsparcia dla klientów.
 4. Czy moje dane są przekazywane stronom trzecim?
  Aby firma Schmitz Cargobull mogła przetwarzać dane odpowiednio do opisanych wcześniej celów, konieczne może być udostępnienie do wglądu i przetwarzanie danych również przez innych odbiorców.

  • 4.1 Odbiorcy w grupie Schmitz Cargobull
   W szczególnych przypadkach konieczne może okazać się przetwarzanie danych w całej grupie. Dane są przetwarzane w grupie Schmitz Cargobull jednak tylko wtedy, gdy mamy do tego zezwolenie prawne. Dzieje się tak np. wtedy, gdy inne przedsiębiorstwa grupy Schmitz Cargobull pracują dla nas w ramach przetwarzania danych lub jeżeli występuje prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.

  • 4.2 Usługodawcy zewnętrzni (podmioty przetwarzające)
   Dane są przekazywane dostawcom, jeżeli działają oni na nasze zlecenie oraz wspomagają firmę Schmitz Cargobull w realizacji jej usług. Na przykład w przypadku subskrybowania naszego newslettera zlecamy usługodawcy wysyłkę mailingu.
   Przetwarzanie danych osobowych przez wyznaczonych usługodawców następuje w ramach przetwarzania zlecenia na podstawie art. 28 RODO.

  • 4.3 Pozostali usługodawcy, partnerzy i strony trzecie
   Schmitz Cargobull może współpracować z innymi partnerami w zakresie koniecznym do realizacji naszych ofert usług lub jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania danych.
   Przywiązujemy wagę do tego, aby dane były przetwarzane w UE. Oczywiście może się zdarzyć, że będziemy współpracować z usługodawcami funkcjonującymi poza UE. W tych przypadkach zapewniamy, że przed przekazaniem danych osobowych stworzony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Oznacza to, dzięki standardowym umowom UE lub decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, jak np. UE Privacy Shield, osiągnięcie poziomu ochrony danych porównywalnego ze standardami w UE.
 5. Jak długo przechowywane są moje dane?
  Usuwamy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, od razu, kiedy przestaje istnieć cel przechowywania i usunięcie nie stoi w sprzeczności z ustawowymi terminami przechowywania.

 6. Jakie prawa mi przysługują i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?
  W odniesieniu do swoich danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

  • 6.1 Prawa ogólne
   Mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przekazywania danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania jej wobec nas ze skutkiem na przyszłość.

  • 6.2 Prawa w zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
   Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO mają Państwo prawo, z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie danych w celu zachowania prawnie uzasadnionego interesu), do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Dotyczy to również profilowania na podstawie niniejszych przepisów. W razie wniesienia sprzeciwu przestajemy przetwarzać dane osobowe, chyba że wykażemy pilne z punktu widzenia ochrony powody do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu bądź ochronie roszczeń.

  • 6.3 Prawa w przypadku marketingu bezpośredniego
   Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, to na podstawie art. 21 ust. 2 RODO mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów tego rodzaju reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego Państwa dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane do tych celów.

  • 6.4 Prawo do zażalenia w organie nadzorczym
   Ponadto mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do właściwego organu ochrony danych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez nas.
 7. Pozostałe informacje

  • 7.1.1 Zmiany polityki prywatności
   Ta opracowana polityka prywatności jest dostosowywana na bieżąco w trakcie rozwoju Internetu lub naszej witryny. Informacje o zmianach są przekazywane na tej stronie w odpowiednim czasie. Aby uzyskać informacje o aktualnej wersji naszych przepisów o wykorzystywaniu danych, należy regularnie sprawdzać tę stronę.

  • 7.1.2 Łącza do innych stron internetowych
   Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się łącza do stron internetowych innych dostawców. Informujemy, że niniejsza polityka prywatności obowiązuje wyłącznie dla stron internetowych firmy Schmitz Cargobull. Nie mamy na to żadnego wpływu i nie kontrolujemy, czy inni dostawcy przestrzegają przepisów o ochronie danych.

Impressum

 

Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Telefon: +49 (2558) 81-0
Telefaks: +49 (2558) 81-500

Przewodniczący Rady Nadzorczej: prof. dr Jürgen Kluge

Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba spółki: Altenberge
Sąd rejestrowy: wpisana do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Steinfurcie
Numer rejestru: HRB 3009
Numer identyfikacji podatkowej: DE 124377621


Zarząd:

 • Andreas Schmitz (przewodniczący)
 • Boris Billich
 • Andreas Busacker
 • Roland Klement

W razie pytań dotyczących witryny należy zwracać się pod poniższy adres kontaktowy:

Schmitz Cargobull AG
Dział komunikacji firmowej
Friedhelm Schuldt
Bahnhofstr. 22
48612 Horstmar
e-mail: info@cargobull.com

Koncepcja i projekt:
nu biz marketing GmbH
Berliner Allee 12
30175 Hannover
Deutschland
+49.511.545.44.700 (telefon)
+49.511.214.7004 (faks)
Strona internetowa:  www.nubizmarketing.de
e-mail: info@nubizmarketing.de

Realizacja i CMS
Tri­s­i­nus GmbH & Co. KG
Ei­sen­bahn­stra­ße 13
48143 Müns­ter
tel.: +49(0)251/987 25-0
Strona internetowa: www.trisinus.de
e-mail: info@trisinus.de

Prawo autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami ochrony własności intelektualnej. Nie wolno ich kopiować, modyfikować ani wykorzystywać na innych stronach internetowych do celów handlowych lub przekazywania. Na niektórych stronach internetowych firmy Schmitz Cargobull AG znajdują się również zdjęcia chronione prawem autorskim podmiotów, które je udostępniły.

Znaki towarowe

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez inne podmioty podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego w danej chwili prawa do znakowania oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Wyłącznie ze względu na wymienienie nie wolno wyciągać wniosku, że dany znak towarowy nie jest chroniony przez prawa innych.

Świadczenia gwarancyjne

Treść oraz w szczególności ewentualnie opisane warunki gwarancji na tych stronach zostały starannie opracowane i sprawdzone. Informujemy, że w niektórych krajach lub w przypadku innego poziomu korzystania niż zwykły, obowiązują odpowiednio dostosowane warunki gwarancji. Firma Schmitz Cargobull AG nie daje żadnej gwarancji na aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnionych informacji.

Roszczenia odpowiedzialności wobec firmy Schmitz Cargobull AG w związku ze stratami materialnymi lub intelektualnymi spowodowanymi korzystaniem lub niekorzystaniem z przestawionych informacji bądź błędnymi i niepełnymi informacjami, są zasadniczo wykluczone, jeśli po stronie firmy Schmitz Cargobull AG nie ma ewidentnie zamierzonej winy lub winy wynikającej z poważnego zaniedbania.

Firma Schmitz Cargobull AG zastrzega sobie jednoznacznie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania lub zaprzestania publikowania części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia.

Odniesienia do innych stron internetowych

Jeżeli firma Schmitz Cargobull AG bezpośrednio lub pośrednio odnosi się do innych stron internetowych („linki”), to firma Schmitz Cargobull AG nie ponosi odpowiedzialności za treść, dostępność, prawidłowość oraz dokładność zlinkowanych stron, ich ofert, linków lub reklam. Firma Schmitz Cargobull AG nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z informacji znajdujących się na zlinkowanych stronach.

Uprawnienia do licencji

Celem firmy Schmitz Cargobull AG jest oferowanie innowacyjnych i informacyjnych stron internetowych. Mamy więc nadzieję, że spełniamy te oczekiwania. Prosimy jednak o zrozumienie, że firma Schmitz Cargobull AG musi chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki handlowe i prawa autorskie, a te strony internetowe nie zapewniają żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej firmy Schmitz Cargobull AG. Powielanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i przekazywanie oraz inne wykorzystanie jest niedozwolone bez pisemnej zgody firmy Schmitz Cargobull AG.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas wizyty na naszej witrynie serwery zapisują standardowo nazwę dostawcy internetu (lub adres IP), stronę internetową, z której następuje wizyta, strony, które użytkownik u nas odwiedza, informacje o używanej przeglądarce internetowej oraz używanym systemie operacyjnym, a także datę i czas odwiedzin. Dane osobowe są ponadto zapisywane tylko wtedy, gdy użytkownik poda je samodzielnie, np. w ramach rejestracji, ankiety lub zapytania.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych oraz ich przeznaczenie

Schmitz Cargobull AG wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu administracji technicznej strony internetowej oraz w celu analizy statystycznej dotyczącej użytkowania strony.
Wykorzystujemy te techniczne informacje dostępu, aby stale uatrakcyjniać i poprawiać obsługę naszych stron internetowych oraz ich treści, a także aby rozpoznawać możliwe problemy techniczne w naszej witrynie.
Schmitz Cargobull AG nie przekazuje osobom trzecim utworzonych przez nas danych osobowych użytkownika bez jego zgody.

Pliki cookie

Aby można było w jak najbardziej wygodny sposób korzystać z naszej strony internetowej, wykorzystujemy tzw. plik session cookie, który służy wyłącznie do zapisywania na naszych stronach wybranego przez użytkownika języka. Ten plik cookie zostaje usunięty po opuszczeniu witryny Schmitz Cargobull AG.

 
Linki i odnośniki do innych stron internetowych

Na stronie internetowej firmy Schmitz Cargobull AG znajdują się linki do innych witryn. Należy pamiętać, że firma Schmitz Cargobull AG nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie przez obcych oferentów przepisów dotyczących ochrony danych oraz również za treść innych ofert internetowych.
Wszystkim użytkownikom internetu zalecamy po opuszczeniu strony internetowej firmy Schmitz Cargobull AG zasięgnąć informacji odnośnie ochrony danych (Privacy Statements) innych odwiedzanych witryn.

 
Bezpieczeństwo

Schmitz Cargobull AG stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę zebranych przez nas danych osobowych przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem ze strony osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale poprawiane zgodnie z rozwojem technicznym.

 
Prawo do informacji

Na żądanie firma Schmitz Cargobull AG najszybciej jak to możliwe przekazuje pisemnie zgodnie z obowiązującym prawem informacje, czy i jakie dane osobowe użytkownika są u nas zapisane.

 
Skuteczność prawna

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako element witryny internetowej, z której następuje odniesienie do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne z obowiązującym prawem, przestały być z nim zgodne lub nie są zgodne całkowicie, nie ma to wpływu na pozostałe części dokumentu w zakresie ich treści i obowiązywania.

 • Zestaw nadbudowy skrzyniowej V.KO DRY typu van.
  Różnorodny, ekonomiczny, niezawodny.

  Prawdziwy produkt Schmitz Cargobull dla klasy kompaktowej.

Zapytaj nas.

Pod numerem telefonu +49 30 435991-23 od godz. 8 do 15 można kontaktować się z naszymi kompetentnymi pracownikami w przypadku pytań związanych z zestawem nadbudowy skrzyniowej V.KO DRY ze STRATOPLAST typu van..

Skontaktuj się.

Przedstaw swoją sprawę, a my niezwłocznie się zgłosimy.

Kontaktformular (PL)

Allgemeines

Najważniejsze najczęściej zadawane pytania w skrócie.

1. Kto odbiera podwozie transportowe wielorazowego użytku?
Najpóźniej po upływie 21 dni kalendarzowych firma Schmitz Cargobull Van Bodies organizuje transport powrotny i podwozie transportowe wielorazowego użytku zostaje odebrane bez wezwania. Istnieje możliwość innych uzgodnień na piśmie.

2. Gdzie znajduje się instrukcja montażu?
Instrukcja montażu znajduje się tutaj.

3. Czy Schmitz Cargobull Van Bodies dostarcza również części montażowe?
Tak, różne części montażowe podzieliliśmy na grupy. Zestawienie pakietów montażowych znajduje się tutaj.

4. Czy w Schmitz Cargobull Van Bodies można również zamówić pomost załadunkowy?
Nie, nie bezpośrednio. Wybór dostępnych producentów pomostów załadunkowych znajduje się tutaj.

5. Gdzie znajdują się informacje o konserwacji i utrzymaniu?
Zestawienie informacji o konserwacji i utrzymaniu znajduje się w naszej instrukcji montażu w sekcji pobierania.

6. Czy w Schmitz Cargobull Van Bodies można również zamówić spojler dachowy?
Nie bezpośrednio. Wybór dostępnych producentów spojlerów dachowych i deflektorów (flaps) znajduje się tutaj.

7. Czy w Schmitz Cargobull Van Bodies jest dostępny specjalny formularz zapytania?
Nasza karta charakterystyki znajduje się w sekcji pobierania.

8. Czy do montażu zestawu nadbudowy potrzebuję specjalnych środków pomocniczych?
Zalecamy korzystanie co najmniej z pneumatycznego wyciskacza do tub dla klejów 2-składnikowych. Szczegółowe zestawienie znajduje się w naszej instrukcji montażu.

9. Od kiedy można używać zmontowanego całkowicie zestawu nadbudowy?
Zalecamy przestrzeganie i stosowanie się do instrukcji użytkowania producentów kleju. Po wykonaniu czynności zgodnie z naszą instrukcją montażu zmontowany zestaw nadbudowy skrzyniowej jest gotowy do użycia po 24 godzinach (przy stałej temperaturze co najmniej 15° Celsjusza).
 
10. Czy Schmitz Cargobull Van Bodies dostarcza śruby montażowe?
Tak, wszystkie śruby do zestawu nadbudowy skrzyniowej Schmitz Cargobull V.KO DRY typu van są dostarczane przez nas. Specjalistyczny zakład wykonujący montaż musi sam zamówić jedynie wymagane materiały montażowe (na przykład śruby) do połączenia pomocniczego wspornika podłużnego z podwoziem.

11. Czy w Schmitz Cargobull Van Bodies otrzymam szablony montażowe?
Po uzgodnieniu z użytkownikiem opracowujemy wymagane rysunki, aby mógł on wykonać właściwe dla pojazdu szablony montażowe i oszczędzić czas przy montażu. W tej sprawie należy skontaktować się z nami.

12. Czy Schmitz Cargobull Van Bodies dostarcza zespoły oświetlenia?
Seryjnie dostarczamy wstępnie zmontowane światła pozycyjne (z przodu i z tyłu) oraz wstępnie zmontowane 3. światło hamulcowe. Boczne lampy obrysowe oraz wymagane w danym kraju światła tylne należy zamawiać bezpośrednio u właściwego producenta pojazdu.

Hotline

Kontakt

FAQ's